Co to jest Elektroniczna Faktura i jak ją otrzymać?

Elektroniczna Faktura to dokument w formie elektronicznej, wystawiony za towary i usługi sprzedawane przez PRAXIS. Ma taką samą moc prawną jak zwykła faktura. Różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą papierową polega tylko na sposobie jej dostarczania do Partnera.

Żeby zacząć korzystać z Elektronicznej Faktury, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin, pobrać plik Porozumienia, wypełnić i przesłać. W przypadku zmiany danych Partner zobowiązany jest do ponownego przekazania poprawionego Dokumentu zmiany adresu email. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej i powrotu do standardowej wysyłki. W tym celu należy wypełnić Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej. Wszystkie wymienione dokumenty  należy wypełnić i wysłać na nasz adres korespondencyjny.

Podstawa prawna:

Faktury elektroniczne mają - zgodnie z przepisami - taką samą wartość prawną, jak w formie papierowej. Na ich podstawie możesz dokonać rozliczeń podatkowych. Zasady przesyłania, przechowywania i udostępniania elektronicznych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 roku (Dziennik Ustaw z 28 grudnia 2010 Nr 249 poz. 1661).

Korzyści jakie otrzymujesz dzięki korzystaniu z faktury elektronicznej:

  • Oszczędność papieru - faktura wysyłana jest do Partnera jako załącznik do emaila w formacie PDF.
  • Skrócenie czasu obiegu dokumentów - możliwość wysłania e-faktury na więcej niż jeden adres e-mail, co przyspiesza prace związane z obsługą księgową dokumentów.
  • Mniejsze koszty archiwizacji
  • Troska o środowisko

 

Pobierz plik porozumienia

Copyright © 2004-2016 PRAXIS Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa All rights reserved.