Gwarancja


Produkty sprzętowe sprzedawane przez PRAXIS objęte 
są gwarancją producenta (okres gwarancji w linii produktu).

Czasookres i warunki gwarancji zależą od rodzaju produktu - wyszczególnione na kartach gwarancyjnych.

Naprawy gwarancyjne dokonywane są w Sieci Producenckich Punktów Napraw lub w siedzibie firmy PRAXIS.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować kopię faktury, kartę gwarancyjną lub wypełniony formularz reklamacji oraz zwięzły opis uszkodzenia.

Dostawa reklamowanych produktów odbywa się na koszt nadawcy zaś wysyłka naprawionego / wymienionego towaru na koszt PRAXIS.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub wymiany produktów sprawnych.

Reklamacja jakościowa:
Wypełnij formularz reklamacji: tutaj

Reklamacja ilościowa:
Wypełnij formularz reklamacji: tutaj


Formularze do pobrania:
 

Copyright © 2004-2016 PRAXIS Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa All rights reserved.